VIKTIG: Informasjon vedrørende begravelser og covid-19-viruset

Hjelp ved dødsfall. Bilde

–Oppdatert per 27.mai 2021–

Ved behov for byrået

Vi er tilgjengelig hele døgnet på telefon 769 43 884 og epost: postmaster@markussen.as. Vi oppfordrer de som trenger å komme i kontakt med oss om å først og fremst benytte seg av dette.

Som et forebyggende tiltak mot smitte kan kun to personer fra familien være tilstede under konferanser i våre lokaler. Dette er for å kunne overholde krav om avstand og hygiene, både for vår og deres egen sikkerhet. Utover dette forsøker vi å ta alt av forberedelser til seremonier via telefonmøter og epost. Her på våre hjemmesider finner man det meste av opplysninger, som eksempelannonse, produkter, priser, blomsterbestilling, mm. Vår hoved- og blomsterbrosjyre kan sendes digitalt via epost, slik at man kan bla gjennom dette hjemme.

 

Skal du delta i begravelse?

Begravelser blir berørt av myndighetenes restriksjoner som vi alle nå er pålagt.

Den norske kirke forholder seg til nasjonale retningslinjer og gjelder også alle sogn i vårt område (Narvik, Ankenes, Bjerkvik, Skjomen, Ballangen, Evenes, Gratangen, Kjøpsvik, mm.)

 

Følgende restriksjoner foreligger fra Narvik kirkelige fellesråd (oppdatert f.o.m. 27.mai 2021): 

 • Hånddesinfeksjon benyttes ved inngang.
 • Særskilt anbefalt bruk av munnbind.
 • Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås.
 • Personer som ikke er i samme husstand skal sitte spredt på stoler/benker og holde 1 meter avstand.
 • Kondolanseprotokoll benyttes ikke
 • Bårevakt kan benyttes dersom kirkerommets utforming/størrelse tillater at det holdes tilstrekkelig avstand til prest (og sløyfene som skal leses). Det er forrettende prest som tar den endelige avgjørelsen.
 • Det er ikke anledning å benytte sanggrupper, kor eller korps. Solist er tillatt.

Det vil være oppslag om dette ved inngangspartiet, og våre medarbeidere vil bistå med hjelp og informasjon.

 

Listeføring:

Begravelsesbyrået får inn liste fra familien på de nærmeste pårørende på forhånd. Påmeldingsmetode for andre deltakere kan opplyses om i dødsannonsen, f.eks: Seremoni kun for inviterte, påmelding via SMS/tlf. til en kontaktperson i familien eller påmelding via avdødes minneside på byråets hjemmeside. På denne måten unngår man registrering i døra, og forutsigbarhet med tanke på antall slik at vi ikke risikerer å måtte avvise noen.

 

Avslutning av seremoni:

Presten avslutter seremonien med jordpåkastelse inne i kirken. På denne måten får alle med seg hele handlingen. Etter avslutning ber man besøkende forlate kirken, nærmeste pårørende blir igjen. I følge med prest og kirketjener bæres kista ut til graven for senking. Pårørende blir oppfordret til å ta med noe blomster, resterende hentes av byrået og kirketjener.

Fom. 27.mai 2021 åpnes det opp for å ha jordpåkastelsen ute på tradisjonelt vis. Pårørende og forrettende prest tar stilling til dette sammen.

 

Narvik og Evenes kirkelige fellesråd har satt følgende begrensninger for antall deltakere ved begravelser (Gjeldene fra 27.mai 2021):

 • Fredskapellet – 60stk
 • Narvik kirke – 200 stk
 • Hergot – Ingen begravelser
 • Bjerkvik kirke – 150 stk
 • Ankenes kirke – 90 stk
 • Håkvik kapell – 35 stk (50 ved bruk av sidesal)
 • Skjomen kirke – 50 stk
 • Ballangen kirke – 90 stk
 • Kjeldebotn kirke – 50 stk
 • Efjord kapell – Ingen begravelser
 • Kjøpsvik kirke – 100 stk
 • Bjørnefjell kapell – Ingen begravelser
 • Evenes kirke – 80 stk
 • Bogen kapell – 50 stk

 

Vi oppfordrer til å unngå å håndhilse og klemme, og heller gjøre en markering med

hånden over hjertet. Et godt og varmt blikk sier mye.

 

Du kan ikke delta i seremoni:

 • Hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
 • Dersom du er i karantene
 • Dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet
 • Dersom du opplever luftveissymptomer eller har nedsatt helse

 

Kan jeg gi en blomsterhilsen?

Ja det er ingen restriksjoner eller endringer i denne praksisen.

En blomsterhilsen vil være kjært uavhengig om man er til stede eller ei.

Den bestilles enkelt via vår nettside eller på telefon 769 57 507.

 

Minneside

Du kan også vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen eller tenne et lys på minnesiden til avdøde hvis pårørende ønsker å opprette dette.

 

Helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger

Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes fortløpende.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her.

Den norske kirkes nasjonale råd og anbefalinger finner du her.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss.

 

Skip to content