Urne i never med søm av granrot og overdel av oljet bjørk med trekløverblad. Høyde 30 cm. Forgjengelig materiale.

Kr. 2 000,-

326 Neverurne